Registratie persoonsgegevens

Wij registreren persoonsgegevens van de personen die lessen volgen bij Yogaschool Amsterdam. Hiervoor worden twee systemen gebruikt:

 1. Momoyoga (www.momoyoga.com/nl)

Yogaschool Amsterdam registreert hier de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (altijd geregistreerd)
 • E-mailadres (altijd geregistreerd)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Gezondheid (is noodzakelijk voor een goede behandeling van de student)

Deze gegevens worden gebruikt om de abonnementen en betalingen te administreren. Met Momoyoga is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

 1. MailChimp (www.mailchimp.com)

Yogaschool Amsterdam registreert hier de volgende persoonsgegevens:

 • Voor-en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt om de nieuwsbrieven per e-mail te versturen. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst aangegaan.

Een jaar nadat het recht van een student om les te volgen bij Yogaschool Amsterdam is verlopen, worden de gegevens van die persoon verwijderd uit Momoyoga.

In MailChimp worden gegevens bewaard en gebruikt totdat de betrokkene zich uitschrijft via de optie “uitschrijven van deze lijst” die bij elke e-mail wordt geleverd.

Persoonsgegevens worden niet gedeeld met derden anders dan met uitdrukkelijke toestemming van de betreffende persoon.

De website van Yogaschool Amsterdam maakt geen gebruik van cookies.

PRIVACYVERKLARING

Registratie persoonsgegevens

Wij registreren persoonsgegevens van personen die lessen volgen bij Yogaschool Amsterdam. Hiervoor worden twee systemen gebruikt:

 1. Momoyoga (www.momoyoga.com/nl)

Yogaschool Amsterdam registreert hierin de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam (wordt altijd geregistreerd)
 • E-mailadres (wordt altijd geregistreerd)
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Telefoonnummer
 • Bankgegevens
 • Gezondheidstoestand (is noodzakelijk voor de goede behandeling van de betrokkene)

Deze gegevens worden gebruikt voor het administreren van leskaarten, abonnementen en betalingen. Met Momoyoga is een verwerkersovereenkomst gesloten.

 1. MailChimp (www.mailchimp.com)

Yogaschool Amsterdam registreert hierin de volgende persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres

Deze gegevens worden gebruikt voor het versturen van nieuwsbrieven per e-mail. Met MailChimp is een verwerkersovereenkomst gesloten.

Nadat iemand geen recht meer heeft op les bij Yogaschool Amsterdam zullen de gegevens van deze persoon na een jaar uit Momoyoga worden verwijderd.

In MailChimp worden de gegevens bewaard en gebruikt totdat de betrokkene zich afmeldt via de “unsubscribe from this list”-mogelijkheid die onder iedere e-mail aangeboden wordt.

Persoonsgegevens worden niet aan derden verstrekt zonder uitdrukkelijke toestemming van de desbetreffende persoon.

De website van Yogaschool Amsterdam maakt geen gebruik van cookies.